Verkenners

Leeftijd: 
14 tot 17 jaar

We gaan een stapje verder. Gidsen en Verkenners bieden we alle kansen om te bewijzen wat ze in hun mars hebben. Er is ruimte om te experimenteren en mee te beslissen. Grootse projecten kleuren hun scoutsdag, maar gewoon gezellig samen zijn hoort er ook bij.

WET

Als verkenner willen wij oprecht tegenover onszelf, de anderen en God, samen een weg zoeken in de wereld van de mensen, alles naar juiste waarde schatten, en dienstbaarheid een antwoord geven. 
Daarom zullen wij als vrienden samenleven, ons harden in de natuur, de wereld exploreren, en ons bekwamen om eerlijk, stijlvol en blij de aanvaarde taken te voltooien.

Leiding

Matthias Verrykt (Hopman)

0486/889262 verryktmatthias@gmail.com

Pelle Verheyden (Finaciën) 

0499/601870 verheydenpelle@gmail.com

Ruben Vanuytsel 

0498/761648 rubenvanuytsel@gmail.com

Ferre Van Bel 

0487/216161