Welpen

Leeftijd: 
8 tot 11 jaar

Is het leven een jungle of een speeltuin? Welpen en Kabouters leren zélf spannende dingen doen. Hun eigen lokaal inrichten, muziekinstrumenten maken, in bomen klimmen, kampen bouwen onder de blote hemel ...

WET

De welp volgt de oude wolf.
De welp is moedig en houdt het vol.

Leiding

Ruben Vanuytsel (Hopman)
0498/761648  rubenvanuytsel@gmail.com

Pelle Verheyden (Financiën)
0499/601870  verheydenpelle@gmail.com

Victor Houet 
0492/873307  victor.houet@gmail.com

Zander Geukens
0472/695646 geukens.zander@gmail.com

Sander Sterckx 
0494/160304 sandersterckx@outlook.com