Welpen

Leeftijd: 
8 tot 11 jaar

Is het leven een jungle of een speeltuin? Welpen en Kabouters leren zélf spannende dingen doen. Hun eigen lokaal inrichten, muziekinstrumenten maken, in bomen klimmen, kampen bouwen onder de blote hemel ...

WET

De welp volgt de oude wolf.
De welp is moedig en houdt het vol.

Leiding

Sander Sterckx (Hopman) 

0494/160304 sandersterckx@outlook.com

Victor Houet (Financiën)

0492/873307 victor.houet@gmail.com

Zander Geukens

0472/695646 geukens.zander@gmail.com

Daan Holemans 

0471/696345 holemansdaan@hotmail.com

John Lorayna 

0479/028585 Loraynajohn@gmail.com

Tinus Thys 

0485/277161